Diagnoza

Diagnoza logopedyczna

Diagnozowanie dziecka, osoby dorosłej rozpoczynam od:
  • obserwacji dziecka, osoby starszej, w celu rozpoznaniu możliwości komunikacyjnych;
  • rozmowy z rodzicami dziecka, osobami z rodziny.

Następnie, w zależności od deficytu rozwojowego dziecka, osoby starszej dokonuję analizy:

Więcej…
 

Diagnozowanie umiejętności czytania i pisania wg J. Cieszyńskiej

Podstawowym celem diagnozy jest określenie, co dziecko już potrafi. Badanie funkcji u dzieci z potencjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu musi obejmować:
Więcej…
 

Arkusz obserwacyjny diagnozy funkcjonalnej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - komunikacja niewerbalna

Przykładowy arkusz pomocny w diagnozie dzieci niemówiących, głębiej upośledzonych.

Więcej…
 

Arkusz obserwacyjny diagnozy funkcjonalnej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - komunikacja werbalna

Przykładowy arkusz pomocny w diagnozie dzieci mówiących, głębiej upośledzonych.

Więcej…