Logopeda mgr Kinga Turek (Trzemeśnia / Myślenice)

 DYPLOMY:

 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - AP w Krakowie (1998 - 2002)
 • Fakultatywne Studia Logopedyczne - AP w Krakowie (2000 - 2002)
 • Podyplomowe Studia na Wydziale Pedagogiki Specjalnej na kierunku oligofrenopedagogika - AP w Krakowie (2003 - 2004)
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne - AP w Krakowie (2005 - 2006)
 • Certyfikat Zawodowy Logopedy - Kraków 2007
 • Podyplomowe Studia na Wydziale Filologicznym na kierunku Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - UP w Krakowie (2011 - 2013)
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne - Neurologopedia (2013 - obecnie)

KURSY:
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących - Kraków 2004
 • Metoda komunikacji symbolicznej Bliss'a - Warszawa 2005
 • Programy aktywności: Świadomość ciała, Dotyk i Komunikacja - Knill'ów - Myślenice 2006
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn - Poziom Podstawowy - Kraków 2007
 • Afazja (diagnoza różnicowa i terapia mowy o podłożu neurologicznym u dzieci i dorosłych) - Kraków 2007
 • Diagnoza oraz wielospecjalistyczna opieka dzieci i osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego - Kraków 2007
 • Agresja i autoagresja u osób z autyzmem i osób ze znacznym upośledzeniem umysłowym - Myślenice 2007
 • Certyfikat Zawodowy Logopedy - Kraków 2007
 • Diagnoza oraz wielospecjalistyczna opieka dzieci i osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego - Kraków 2008
 • Integracja Odruchów twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej - Myślenice 2011
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - Kraków 2012
 • Zaburzenia ustno-motoryczne: terapia pozycji oralnej. Poziom I - Katowice 2012
 • Zaburzenia ustno-motoryczne: terapia pozycji oralnej. Poziom II - Kraków 2013
 • Biofeedback EEG I stopień - Kraków 2013

PRAKTYKI logopedyczne:

 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, poradnia logopedyczna, Al. Pokoju 2A, Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 148, ul. Żabia 20, Kraków
 • Poradnia dla Dzieci Głuchych, ul. Lenartowicza 14, Kraków
 • Specjalistyczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 1, Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 154, ul. Niecała 8, Borek Fałęcki, Kraków

PRACA:

 • Przedszkole Samorządowe w Krakowie (2002 - 2003) - stanowisko pracy: Nauczyciel + Logopeda
 • Prywatny Gabinet Logopedyczny "Dialog" - Myślenice (2003 - 2004), Trzemeśnia (2004 - do chwili obecnej)
 • Gabinet Logopedyczny "Dialog" - umowa z NFZ (2004 - 2008)
 • Placówka Opiekuńczo - Profilaktyczna dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach (2004) - stanowisko pracy: Logopeda
 • Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Myślenicach (2004 - do chwili obecnej) - stanowisko pracy: Logopeda
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myślenicach (2009 - 2010) - stanowisko pracy: Logopeda
 • Gimnazjum nr 2 w Myślenicach (2010 - 2012) - zajęcia rewalidacyjne - logoterapia

WSPÓŁPRACA z placówkami na terenie powiatu myślenickiego:

 • Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni
 • Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Myślenicach nr 1
 • Przedszkole Samorządowe na Zarabiu nr 3
 • PPP w Myślenicach
 • Gimnazjum nr 2 w Myślenicach
W ramach współpracy podejmuję się bezpłatnej diagnozy logopedycznej dzieci oraz udzielania wskazówek rodzicom, co do dalszego postępowania. Kontaktuję się również z personelem ww. placówek.


CZŁONKOSTWA:

 • były członek Polskiego Związku Logopedów (Kraków)
 • były członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Lublin)

INNE:

 • Udział w III Krajowej Konferencji  "Wspomagające sposoby porozumiewania się Gestem - Obrazem - Słowem" - Kraków 2005

przejdź do strony z danymi kontaktowymi