Metody pracy

Metody pracy logopedycznej

Logopeda jest dziś "terapeutą mowy", a nie tylko "nauczycielem mówienia" czyli dobrego i szybkiego wywoływania u dziecka kolejnych dźwięków, potem słów itd. Nie każde dziecko z niemożnością mówienia nauczy posługiwania się mową dźwiękową, a nawet jeśli będzie to możliwe, to w wielu przypadkach upłynie długi czas zanim dziecko zacznie mówić.
Z tego też względu w swojej pracy logopedycznej posługuję się wieloma metodami pracy, które wykorzystuję w pełni lub też częściowo, w zależności od potrzeb i możliwości danej osoby. Wybierając daną metodę mam zawsze na uwadze osiągnięcie jak najlepszego efektu pracy logopedycznej oraz zrealizowanie celu, który sobie założyłam wraz z daną osobą na początku terapii.

Metody pracy logopedycznej - wykorzystywane w pełni lub adoptowane w niepełnym wymiarze:
 

Symbole Blissa

Blissymbolics lub po prostu system Blissa to międzynarodowy kod obrazkowy, którego autorem jest Austriak Charles Bliss.
Więcej…
 

Piktogramy

Podstawą pracy systemu Piktogramy były znaki kanadyjskiego programu PIC- system. Następnie zostały one przetłumaczone na język szwedzki przez logopedę Subhas Maharaj. Aktualnie są rozpowszechniane na całym świecie, jako szwedzki system komunikacji znakowo - obrazkowej.
Więcej…
 

Gesty

Gesty są naturalnym, dostępnym wszystkim sposobem porozumiewania się.
Więcej…
 

Stymulacja polisensoryczna

Metoda zwana "porannym kręgiem" została opracowana przez p. Hedwig Abel - Anstatt Stetten w Niemczech a zaadoptowana dla dzieci młodszych przez J. Kielina na podstawie jej niepublikowanego programu autorskiego.
Więcej…
 

Zabawy paluszkowe

Zabawy paluszkowe dostarczają dziecku doznań dotykowych oraz pozwalają poznać własne ciało.
Więcej…
 

Baraszkowanie

Baraszkowanie to zabawy oparte o kontakt z ciałem.
Więcej…
 

Programy Aktywności Knillów

Programy Aktywności: "Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja" - Marianny i Christophera Knillów, oraz "Dotyk i komunikacja" - Christophera Knilla, zostały przetłumaczone na język polski przez Marię Piszczek.
Więcej…
 

Metoda V. Sherborne

Weronika Sherborn w latach 60 opracowała metodę pod nazwą "Ruch Rozwijający". Korzeni metody należy szukać u R. Labama - twórcy gimnastyki ekspresyjnej, a także w doświadczeniach samej autorki.
Więcej…
 

Metody kombinowane

Pisząc o metodach kombinowanych mam ma myśli używanie i posługiwanie się, w pewnym ograniczonym zakresie, kilkoma metodami naraz.
Więcej…
 

Trening płynności mówienia

Terapia logopedyczna osób jąkających się jest tradycyjnie kojarzona z treningiem płynności mówienia. Polega on na zastosowaniu różnych metod, technik, ćwiczeń w celu ułatwienia mówienia. Są one mniej lub bardziej uporządkowane. Różnice między nimi są wyraźne lub minimalne. Nieraz pod różnymi nazwami kryją się te same metody. Innym razem pozornie nowa technika jest po prostu modyfikacją.
Więcej…
 

Metoda Dobego Startu

Pierwowzorem Metody Dobrego Startu była francuska metoda Bon Depart (czyli dobry odjazd, start). Została przystosowana do pracy z dziećmi jako etap wstępny nauki czytania i pisania. Dla potrzeb szkolnictwa w Polsce Metodę Dobrego Startu adaptowała pani dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego w latach 60-tych. Obecnie istnieje wiele jej kolejnych modyfikacji.
Więcej…
 

Metoda 18 struktur wyrazowych

Praca metodą 18 struktur wyrazowych polega na praktycznym poznawaniu przez dzieci z trudnościami w kształtowaniu się umiejętności czytania i pisania różnorodnych wyrazów uporządkowanych w 18 zestawach ćwiczeń.
Więcej…
 

Metoda symultaniczno-sekwencyjna

Metoda symultaniczno - sekwencyjna jest metodą sylabową, skoncentrowaną na naukę wczesnego czytania autorstwa prof. J. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Więcej…
 

Warunkowanie instrumentalne

Podstawowym celem stosowania metody warunkowania instrumentalnego jest likwidowanie niepożądanych zachowań (bez wnikania w ich przyczyny) oraz wyuczenie określonych zachowań (dzieląc czynności na elementarne etapy).
Więcej…
 

Metoda Ośrodków Pracy

"Metoda ośrodków zainteresowań" wyrosła z przystosowanej do naszych warunków przez Marię Grzegorzewską metody Decroly`ego. Po drugiej wojnie światowej (1955 r.) została przekształcona w metodę "ośrodków pracy".
Więcej…
 

Metoda Dennisona

Metoda Dennisona, czyli kinezjologia edukacyjna, to nauka o ruchu i możliwościach stymulacji różnych funkcji psychicznych, przy wykorzystaniu naturalnych ruchów całego ciała. Jest ona swoistą gimnastyką mózgu.
Więcej…
 

Muzykoterapia

Muzyka jest jednym z najstarszych sposobów uzewnętrzniania ludzkich przeżyć i emocji. Stwarza możliwość oddziaływania nie tylko na wybrane sfery funkcjonowania, ale i na człowieka jako na jedność ciała, umysłu i ducha.
Więcej…