Strona główna Gabinet logopedyczny Metody pracy Metoda 18 struktur wyrazowych

Metoda 18 struktur wyrazowych

Zastosowanie metody 18 struktur wyrazowych

Omawiana metoda przydatna jest:
 • na etapie przechodzenia do ćwiczeń na materiale literowym, mającym na celu nauczenie dziecka techniki czytania i pisania;
 • do pracy z dziećmi, które w ogóle nie czytają (ich czytanie - to zniekształcone głoskowanie bez dokonywania syntezy i bez rozumienia treści słowa) i nie piszą (pisanie - to bezsensowne "zlepki" literowe);
 • do pracy z dziećmi, które opanowały technikę czytania i pisania na niezadawalającym poziomie;
 • w pracy z dziećmi mającymi trudności o charakterze dyslektycznym lub dysortograficznym, także przy sprzężeniu z dysgrafią, ale również w przypadkach występowania wszystkich form zaburzeń jednocześnie.
Zatem metodę tę można stosować w pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze dyslektycznym, dysortograficznym lub dysgraficznym, na dowolnym etapie zaawansowania dziecka w opanowaniu tych technik i niezależnie od rodzaju zaburzeń funkcji percepcyjno - motorycznych, leżących u ich podłoża.

Metoda ta uwzględnia jednoczesne wprowadzenie liter pisanych i drukowanych.

Techniki pracy stosowane w 18 zestawach ćwiczeń

Do zestawu ćwiczeń należą:
 • graficzny schemat budowy wyrazów;
 • suwaki;
 • wprawki;
 • łańcuchy sylabowo - wyrazowe;
 • słuchowe i wzrokowe różnicowanie słów dźwiękowo i graficznie podobnych;
 • słuchowe i wzrokowe wersje ćwiczenia: Co kryje się w tym wyrazie?;
 • tworzenie nowych wyrazów o aktualnie omawianej strukturze z wybranych liter lub sylab wyrazów ilustrowanych na obrazkach;
 • rozsypanki wyrazowo - zdaniowe;
 • zagadki;
 • czytanie zdań złożonych z wyrazów o znanej strukturze sylabowo -literowej na materiale drukowanym oraz pisanie ich z pamięci;
 • pisanie zdań ze słuchu.

Bibliografia:

Kujawa E., Kurzyna M., Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994.