Logopeda mgr Kinga Turek (Trzemeśnia / Myślenice)

DYPLOMY:

 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej – AP w Krakowie (1998 – 2002)
 • Fakultatywne Studia Logopedyczne – AP w Krakowie (2000 – 2002)
 • Podyplomowe Studia na Wydziale Pedagogiki Specjalnej na kierunku oligofrenopedagogika – AP w Krakowie (2003 – 2004)
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne – AP w Krakowie (2005 – 2006)
 • Certyfikat Zawodowy Logopedy – Kraków 2007
 • Podyplomowe Studia na Wydziale Filologicznym na kierunku Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – UP w Krakowie (2011 – 2013)
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne – Neurologopedia (2013 – obecnie)

KURSY:

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących – Kraków 2004
 • Metoda komunikacji symbolicznej Bliss’a – Warszawa 2005
 • Programy aktywności: Świadomość ciała, Dotyk i Komunikacja – Knill’ów – Myślenice 2006
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn – Poziom Podstawowy – Kraków 2007
 • Afazja (diagnoza różnicowa i terapia mowy o podłożu neurologicznym u dzieci i dorosłych) – Kraków 2007
 • Diagnoza oraz wielospecjalistyczna opieka dzieci i osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – Kraków 2007
 • Agresja i autoagresja u osób z autyzmem i osób ze znacznym upośledzeniem umysłowym – Myślenice 2007
 • Certyfikat Zawodowy Logopedy – Kraków 2007
 • Diagnoza oraz wielospecjalistyczna opieka dzieci i osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – Kraków 2008
 • Integracja Odruchów twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej – Myślenice 2011
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – Kraków 2012
 • Zaburzenia ustno-motoryczne: terapia pozycji oralnej. Poziom I – Katowice 2012
 • Zaburzenia ustno-motoryczne: terapia pozycji oralnej. Poziom II – Kraków 2013
 • Biofeedback EEG I stopień – Kraków 2013

PRAKTYKI logopedyczne:

 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, poradnia logopedyczna, Al. Pokoju 2A, Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 148, ul. Żabia 20, Kraków
 • Poradnia dla Dzieci Głuchych, ul. Lenartowicza 14, Kraków
 • Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 1, Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 154, ul. Niecała 8, Borek Fałęcki, Kraków

PRACA:

 • Przedszkole Samorządowe w Krakowie (2002 – 2003) – stanowisko pracy: Nauczyciel + Logopeda
 • Prywatny Gabinet Logopedyczny „Dialog” – Myślenice (2003 – 2004), Trzemeśnia (2004 – do chwili obecnej)
 • Gabinet Logopedyczny „Dialog” – umowa z NFZ (2004 – 2008)
 • Placówka Opiekuńczo – Profilaktyczna dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach (2004) – stanowisko pracy: Logopeda
 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Myślenicach (2004 – do chwili obecnej) – stanowisko pracy: Logopeda
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach (2009 – 2010) – stanowisko pracy: Logopeda
 • Gimnazjum nr 2 w Myślenicach (2010 – 2012) – zajęcia rewalidacyjne – logoterapia

WSPÓŁPRACA z placówkami na terenie powiatu myślenickiego:

 • Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni
 • Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Myślenicach nr 1
 • Przedszkole Samorządowe na Zarabiu nr 3
 • PPP w Myślenicach
 • Gimnazjum nr 2 w Myślenicach

W ramach współpracy podejmuję się bezpłatnej diagnozy logopedycznej dzieci oraz udzielania wskazówek rodzicom, co do dalszego postępowania. Kontaktuję się również z personelem ww. placówek.

CZŁONKOSTWA:

 • były członek Polskiego Związku Logopedów (Kraków)
 • były członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Lublin)

INNE:

 • Udział w III Krajowej Konferencji  „Wspomagające sposoby porozumiewania się Gestem – Obrazem – Słowem” – Kraków 2005

Gabinet Logopedyczny „DIALOG”
mgr Kinga Turek

Trzemeśnia 231
32 – 425 Trzemeśnia (k. Myślenic)
tel. kom. 518 818 311
e-mail: kinga@gabinet-logopedyczny.com