Etapy rozwoju mowy

Rozwój mowy dziecka

Rozwój mowy dziecka nie przebiega w jednakowy sposób. U jednych przebiega on szybciej, a u innych wolniej. Można go podzielić na cztery okresy:

  • okres melodii (trwa od urodzenia do 1 roku życia), w tym czasie dziecko poznaje przedmioty i zaczyna kojarzyć nazwę z przedmiotem, poprawnie wymawia samogłoski: a, e, i oraz spółgłoski: m, b, n, d, t. Już kilka tygodni po narodzinach pojawiają się u dziecka pierwsze dźwięki ,,eheh"i ,,uhuh''.
Więcej…
 

Błąd wymowy a przejęzyczenie

Błąd wymowy to zakłócenie prawidłowej wymowy, realizacja fonemów niezgodna z normą ortofoniczną, przejawiająca się w postaci przestawiania (substytucji), opuszczania (elizja), zniekształcenia (deformacje), dodawanie głosek w wyrazie. Jako błąd wymowy można traktować odstępstwo od przyjętej normy wymawianiowej wynikającej z niewiedzy, złych nawyków, czy przyzwyczajeń.
Więcej…
 

Wada mowy a wada wymowy

Wada mowy to odchylenie od przyjętej w języku polskim normy językowej spowodowana zmianami narządów mowy lub dysfunkcją mechanizmów mowy.
Więcej…
 

Niezakończony rozwój mowy a wady wymowy

Dzieci, u których obserwuje się niezakończony rozwój mowy lub wady wymowy należy zaliczyć do grupy ryzyka dysleksji. Niezakończony rozwój mowy to opóźnienie w opanowaniu artykulacji głosek. Głoski trudniejsze artykulacyjnie bywają opuszczane w wyrazach albo zastępowane przez łatwiejsze.
Więcej…