magbo system

Program zajęć logopedy: Komunikacja werbalna i niewerbalna w edukacji i terapii dzieci

Dla rozwoju każdego człowieka szczególne znaczenie ma wymiana informacji z innymi ludźmi, choćby w najbliższym otoczeniu. Może mieć ona charakter werbalny niewerbalny, a praca logopedy dotyczy właśnie jej kształtowania. Czytaj dalej Program zajęć logopedy: Komunikacja werbalna i niewerbalna w edukacji i terapii dzieci