Dysleksja – trudności w czytaniu i pisaniu dzieci i młodzieży.

Według B. Rocławskiego „czytaniem w sensie ogólnym nazywamy proces przyporządkowania wyraźnie określonym jednostkom graficznym wyraźnie określonych jednostek fonicznych języka naturalnego. W wypadku, gdy jednostka językowa jest dwu – lub więcej fonemowa a jednostka graficzna odnosi się do jednego fonemu, czytanie wymaga umiejętności szybkiego płynnego przechodzenia z fonemu na fonem (ślizgania się).” Czytaj dalej Dysleksja – trudności w czytaniu i pisaniu dzieci i młodzieży.

Diagnoza dysleksji

Stwierdzenie dysleksji wymaga wielospecjalistycznej diagnozy:

  • badań diagnostycznych – dokonywane są w poradni psychologiczno – pedagogicznej przez zespół składający się z psychologa, pedagoga, często logopedy, korzysta się również z konsultacji lekarskich w zależności od potrzeb (okulista, laryngolog, foniatra, psychiatra);
  • badań psychologicznych – pozwalają ocenić poziom funkcjonowania intelektualnego;
  • badań pedagogicznych – pozwalają ustalić, czy trudności w czytaniu i pisaniu występują jednocześnie, czy w izolacji oraz w jakim nasileniu.

Czytaj dalej Diagnoza dysleksji

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej – ciężka praca czy wymówka?

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej często staje się wymówka zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. Uczniowie rozgrzeszają się w ten sposób z nieznajomości ortografii i niechęci do czytania. Uważają, że otrzymanie opinii o dysleksji rozwiązuje problem i zwalnia ich z zajmowania się nim w dalszym ciągu.
Nic bardziej błędnego! Czytaj dalej Stwierdzenie dysleksji rozwojowej – ciężka praca czy wymówka?