magbo system

Profilaktyka

Prawidłowe oddychanie przez nos

Sposób oddychania dziecka jest niezwykle ważny. Dziecko nie powinno oddychać z otwartymi ustami. Właściwe jest tylko oddychanie przez nos (dotyczy to zresztą także dorosłych). Kiedy oddychamy z otwartymi ustami, żuchwa się obniża, a łuk zębowy dolny cofa się w stosunku do górnego. Czytaj dalej Profilaktyka

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

Ćwiczenia języka, warg i podniebienia przygotowują dziecko do prawidłowego mówienia. Gimnastyka aparatu mowy jest istotnym krokiem w celu osiągnięcia tej ważnej sprawności. Można ją prowadzić w formie zabawy.
Dzieci mają naturalną skłonność do wielokrotnego powtarzania ulubionych zabaw, stąd jeśli potraktujemy ćwiczenie jako zabawę, będzie ono dla dziecka autentyczną przyjemnością. Czytaj dalej Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

Terapia mowy

Nauka dziecka:

 • nawiązywania kontaktu wzrokowego (patrzenie na rozmówcę);
 • spostrzegania przedmiotów (fiksowania wzroku na przedmiocie);
 • reagowania na własne imię;
 • nauka rozumienia i wykonywania prostych poleceń (np.: weź- daj, włóż, wybierz, pokaż);
 • nauka wykonywania gestów adekwatnych do sytuacji (np.: „papa”, „cześć, przybij piątkę” itp.);
 • nauka własnej sprawczości dziecka (rozdz. 2 „Być sprawcą” z książki „Wiem, czego chcę„);
 • nauka świadomego dokonywania wyboru (rozdz. 3 „Wiem, czego chcę – nauka wybierania” z książki „Wiem, czego chcę„);
  • wybieranie jednego spośród dwóch elementów;
  • wskazywanie przez dziecko tego, co wybrało.
 • nauka wskazywania (np.: całą dłonią, palcem);
 • nauka świadomości stałości przedmiotu (odnajdywanie ukrytego przedmiotu, niezależnie od tego, gdzie jest i w jaki sposób został schowany);
 • nauka symboli, kolejność:
  • przedmioty,
  • fotografie kolorowe,
  • fotografie czarno – białe;
 • rozdz. 5 „Pomóc słowom zabrzmieć” z książki „Wiem, czego chcę
 • w późniejszym etapie nauki  – nauka zadawania pytań (rozdz. 4 „Pytania o świat” z książki „Wiem, czego chcę„);
 • w  późniejszym etapie nauki – nauka zabawy symbolicznej.

Czytaj dalej Terapia mowy