magbo system

Brak mowy – nauka AAC (komunikacji wspomagającej i/lub alternatywnej)

Komunikacja jest środkiem wymiany informacji między ludźmi. Osoby, które przekazują jakiś komunikat nie mówiąc, nie używając słów (mowy dźwiękowej), ale demonstrują coś gestami (np. pokazują jakąś czynność), mimiką, wyrazem twarzy lub posługują się np. listą zakupów podawaną w sklepie, czy też pisemną notatką – posługują się właśnie komunikacją wspomagającą. Komunikacja wspomagająca określa, więc wszelkie sposoby, jakimi ludzie przekazują informacje, kiedy nie mogą mówić lub, gdy mówią niewyraźnie na tyle, by otoczenie rozumiało ich komunikaty. Natomiast Komunikacja Alternatywna (tradycyjnie używa się skrótu AAC) jest metodą porozumiewania używaną zamiast mowy.

Najbardziej znanymi wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji są:

 • Blissymbolics – system alternatywnej komunikacji Blissa
 • System Piktogram
 • Rebusy piktograficzne
 • System rysunkowy – Pictogram Communication Symbols (PCS) Mayer Johnson
 • System obrazkowy ALADIN (komputerowy słownik komunikacyjny)
 • Mima i Pantomima
 • System symboli jednoznacznych (użycie przedmiotów)
 • PIC – Symbole (Pictogram Ideogram Communication)
 • SIG – Symbole (zdjęcia i rysunki)
 • Język migowy (dla osób z uszkodzeniami narządu słuchu)
 • Alfabet palcowy – daktylografia (jw..)
 • Gestykulacyjny alfabet Morse’a
 • System gestów MAKATON
 • System gestów COGHAMO
 • Alfabet punktowy do dłoni (dla osób głuchoniewidomych)
 • Skrócony alfabet manualny (gesty lewej ręki połączone z alfabetem palcowym prawej ręki)
 • SYSTEM FONOGESTÓW (Cued Speech – język uzupełniony Cornetta)
 • Karta mowy ręki Goldsteina i Camerona
 • System kalendarzowy (pudełkowy, przegródkowy)
 • Metoda SPEEC (tablica komunikacyjna do kodowania wiadomości poprzez wskazywanie uporządkowanych fonemów)
 • Alfabet literowy, sylabowy, literowo-sylabowy (tablica komunikacyjna)
 • System ruchomych symboli (Manipulable Symbols)
 • Metoda rysunkowa (przekazywanie informacji za pomocą własnych rysunków)
 • System Braille’a (dla osób niewidomych)
 • Metody kombinowane (połączenie wybranych metod w jeden spójny system porozumiewania się).