magbo system

Metody pracy logopedycznej

Metody pracy logopedycznej

Logopeda jest dziś „terapeutą mowy”, a nie tylko „nauczycielem mówienia” czyli dobrego i szybkiego wywoływania u dziecka kolejnych dźwięków, potem słów itd. Nie każde dziecko z niemożnością mówienia nauczy posługiwania się mową dźwiękową, a nawet jeśli będzie to możliwe, to w wielu przypadkach upłynie długi czas zanim dziecko zacznie mówić.
Z tego też względu w swojej pracy logopedycznej posługuję się wieloma metodami pracy, które wykorzystuję w pełni lub też częściowo, w zależności od potrzeb i możliwości danej osoby. Wybierając daną metodę mam zawsze na uwadze osiągnięcie jak najlepszego efektu pracy logopedycznej oraz zrealizowanie celu, który sobie założyłam wraz z daną osobą na początku terapii.

Metody pracy logopedycznej – wykorzystywane w pełni lub adoptowane w niepełnym wymiarze:

Piktogramy

Podstawą pracy systemu Piktogramy były znaki kanadyjskiego programu PIC- system. Następnie zostały one przetłumaczone na język szwedzki przez logopedę Subhas Maharaj. Aktualnie są rozpowszechniane na całym świecie, jako szwedzki system komunikacji znakowo – obrazkowej. Czytaj dalej Piktogramy

Trening płynności mówienia

Terapia logopedyczna osób jąkających się jest tradycyjnie kojarzona z treningiem płynności mówienia. Polega on na zastosowaniu różnych metod, technik, ćwiczeń w celu ułatwienia mówienia. Są one mniej lub bardziej uporządkowane. Różnice między nimi są wyraźne lub minimalne. Nieraz pod różnymi nazwami kryją się te same metody. Innym razem pozornie nowa technika jest po prostu modyfikacją. Czytaj dalej Trening płynności mówienia