Diagnozowanie umiejętności czytania i pisania wg J. Cieszyńskiej

Podstawowym celem diagnozy jest określenie, co dziecko już potrafi. Badanie funkcji u dzieci z potencjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu musi obejmować:

1) Sprawność motoryczną.

 • dużą motorykę
 • sprawność manualną
 • praksję oralną, czyli sprawność narządów artykulacyjnych.

2) Lateralizację.

 • badanie dominacji ręki
 • badanie dominacji oka
 • badanie dominacji nogi
 • badanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

3) Spostrzeganie wzrokowe.

 • badanie analizy i syntezy wzrokowej.

4) Spostrzeganie słuchowe.

 • identyfikowanie i rozróżnianie dźwięków
 • słuchanie dźwięków mowy
 • różnicowanie opozycji fonologicznych.

5) Umiejętności językowe.

 • badanie opanowania systemu fonetyczno – fonologicznego. Zabawa kierowana
 • badanie systemu semantycznego
 • badanie systemu syntaktycznego.

6) Operacje myślowe.

 • umiejętność szeregowania
 • umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale atematycznym
 • umiejętność przeprowadzania klasyfikacji
 • badanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • myślenie symboliczne.

7) Pamięć.

 • badanie pamięci symultanicznej
 • badanie pamięci sekwencyjnej.

Badanie czynności czytania i pisania.

Po dokonaniu analizy wstępnych wyników, można ustalić, jaki rodzaj czynności sprawia badanemu uczniowi największą trudność. Dopiero po takim wstępnym diagnozowaniu można przejść do badania czynności czytania i pisania.

1) Badanie umiejętności czytania.

 • Etap I. Czytanie samogłosek.
 • Etap II. Odczytywanie sylab otwartych.
 • Etap III. Odczytywanie sylab zamkniętych.
 • Etap IV. Odczytywanie pseudowyrazów zbudowanych z samogłoski i sylaby otwartej.
 • Etap V. Odczytywanie pseudowyrazów zbudowanych z dwóch sylab otwartych.
 • Etap VI. Odczytywanie sylab rozpoczynających się i zakończonych spółgłoską.
 • Etap VII. Odczytywanie pseudowyrazów zbudowanych z dwóch sylab zamkniętych.
 • Etap VIII. Odczytywanie sylab zawierających zbitki spółgłoskowe.

2) Badanie umiejętności pisania.

 • przepisywanie
 • pisanie z pamięci
 • pisanie ze słuchu.

 

Bibliografa:

Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku, Kraków 2001