Arkusz obserwacyjny diagnozy funkcjonalnej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – komunikacja niewerbalna

Przykładowy arkusz pomocny w diagnozie dzieci niemówiących, głębiej upośledzonych.

Pobierz dokument (PDF): arkusz-kom-niewerbalna.pdf