magbo system

Warunkowanie instrumentalne

Podstawowym celem stosowania metody warunkowania instrumentalnego jest likwidowanie niepożądanych zachowań (bez wnikania w ich przyczyny) oraz wyuczenie określonych zachowań (dzieląc czynności na elementarne etapy).

Środkiem do realizacji celu jest stosowanie różnego typu wzmocnień. Realizacja tej metody powinna uwzględnić:

 1. Analizę zachowania.
 2. System wzmocnień.
 3. Cel do realizacji.

Należy pamiętać o zasadach stosowania wzmocnień:

 • wzmocnienie jest czymś, co następuje bezpośrednio po pewnym elemencie zachowania i zwiększa prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia;
 • wzmacnianie pozytywne polega na tym, że po danym zachowaniu następuje „rzecz” przyjemna: w przypadku wzmocnienia negatywnego usuwamy „rzecz” nieprzyjemną;
 • należy stosować przede wszystkim wzmocnienia pozytywne;
 • wzmocnienia mogą być:
  • pierwotne (np.: jedzenie lub picie);
  • wtórne (np.: pieniądze, żetony);
  • socjalne (np.: pochwały, uwaga, uściski);
  • stymulujące.
 • w przypadku doboru wzmocnień pozytywnych należy kierować się przede wszystkim preferencjami osoby, z którą pracujemy;
 • wzmocnieniem może być określona czynność;
 • wzmocnienie powinno następować tylko po zachowaniach, które są pożądane;
 • wzmocnienia powinny być stosowane:
  • gdy dziecko dobrze się zachowa;
  • bezpośrednio po tym, gdy wystąpi to zachowanie.

Warunkiem skuteczności tych oddziaływań jest precyzja, systematyczność i konsekwencja w ich stosowaniu.

Bibliografia:

Pilecki J. (red.), Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, Kraków 1998