magbo system

Zasady pracy z dzieckiem z dysleksją

Praca z dzieckiem z dysleksją wymaga  ćwiczenia umiejętności czytania i ortograficznego pisania. Równie ważna jest dbałość o poziom graficzny pisma, czyli o jego czytelność i estetykę. Oba rodzaje ćwiczeń wymagają przestrzegania pewnych zasad.
Rodzic podejmujący się kierowania pracą dziecka powinien mieć ich świadomość, by jego zaangażowanie nie przyniosło skutków odwrotnych do pożądanych.
Ćwiczenia w czytaniu:

 • wybierz interesujący tekst;
 • pamiętaj, że do ćwiczeń najlepsza jest książka, która ma większy druk i kolorowe ilustracje;
 • wiedz, że Twój dobry humor i dziecka przyspieszy postępy w czytaniu;
 • sam zacznij czytać dziecku!
 • niech dziecko palcem wskazuje słowa, które przeczytasz na głos;
 • czytając dziecku, podkreślaj tonem ich znaczenie;
 • dostosuj szybkość czytania do możliwości śledzenia tekstu przez dziecko;
 • nie ponaglaj dziecka podczas czytania;
 • czytaj z dzieckiem na zmianę, długość fragmentów czytanych przez dziecko powinna stopniowo rosnąć;
 • korzystaj z pomocy technicznych, dziecko może nagrać siebie, jak czyta, a następnie odsłuchać nagranie;
 • sprawdzaj co jakiś czas, czy dziecko rozumie czytany tekst, jeśli nie, zawsze możecie wrócić do danego fragmentu;
 • sięgnij do książek „mówionych”, podczas słuchania dziecko powinno równocześnie śledzić wzrokiem tekst książki.

Ćwiczenia w pisaniu:

 • zezwalaj na pisanie ołówkiem, ułatwi to poprawianie błędów;
 • unikaj podkreślania dostrzeżonych błędów, zaznaczaj tylko ich liczbę na marginesie linii, w której się pojawiły;
 • poleć dziecku, aby samo znalazło błędy,korzystając ze słownika ortograficznego;
 • odszukane błędnie zapisane wyrazy dziecko powinno napisać poprawnie 5-6 razy i użyć je w zdaniach;
 • pomóż dziecku utrwalać zasady pisowni, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne przy użyciu słownika ortograficznego;
 • w młodszych klasach nie stosuj dyktand, czyli pisania ze słuchu, zastąp je pisaniem z pamięci (uczeń zapoznaje się z tekstem, zapamiętuje zdanie, a następnie zakrywa je i pisze z pamięci);
 • najlepiej, gdy dziecko zapisuje wypowiedź pisemną w brudnopisie, po omówieniu z rodzicem przepisuje pracę do zeszytu, a rodzic jeszcze raz sprawdza jej poprawność;
 • jeśli dziecko jest leworęczne, zadbaj, by miało swobodę ruchów i odpowiednio ułożony zeszyt.

Pamiętajmy, że czytania można się nauczyć tylko poprzez codzienne czytanie,a pisania, ćwicząc codzienne pisanie. Nie należy przestawać pracować, mimo, iż wydaje się, że nastąpiła poprawa. Uczniowie, którzy tak postępują, mogą spodziewać się nawrotu trudności. Nie ma bowiem szybkiego sposobu na przezwyciężenie specyficznych trudności w nauce.