Arkusz obserwacyjny diagnozy funkcjonalnej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – komunikacja werbalna

Przykładowy arkusz pomocny w diagnozie dzieci mówiących, głębiej upośledzonych.

Pobierz dokument (PDF): arkusz-kom-werbalna.pdf