magbo system

Wada mowy a wada wymowy

Wada mowy to odchylenie od przyjętej w języku polskim normy językowej spowodowana zmianami narządów mowy lub dysfunkcją mechanizmów mowy.

Wada wymowy /dyslalia/ zaburzenie mowy to wadliwa realizacja fonemów odbiegających od ustalonej przez tradycję normy.