Wady zgryzu

Prawidłowe równe uzębienie stanowi istotny element naszego zdrowia. Jeśli jednak doszło do wad zgryzu, ich leczeniem zajmuje się ortodonta.

Przyczyny wad zgryzu:

 • ssanie kciuka;
 • używanie nieprawidłowych smoczków;
 • oddychanie przez usta (np. u dzieci z przerostem migdałka gardłowego);
 • próchnica;
 • uporczywe obgryzanie paznokci.

Rodzaje wad zgryzu:

 • tyłozgryz – polega na cofnięciu żuchwy w stosunku do zębów szczęki,
 • zgryz krzyżowy – to odwrotne zachodzenie zębów
 • zgryz otwarty – brak kontaktu dolnych zębów z górnymi w płaszczyźnie pionowej,
 • przodozgryz – powstaje w wyniku nadmiernego wzrostu żuchwy ku przodowi lub zahamowania wzrostu szczęki; może być całkowity lub częściowy.

Konsekwencje wad zgryzu:

Większość wad zgryzu można dziś skutecznie skorygować. Wykorzystuje się do tego aparaty ortodontyczne:

 • ruchome (zalecane dla dzieci od 4 – 12 roku życia);
 • stałe (zalecane po 13 roku życia).

Nie ma stałej granicy wieku leczenia wad zgryzu, jednakże barierę może stanowić bardzo zła higiena uzębienia lub wada wrodzona, która wymaga ingerencji chirurga twarzowo – szczękowego.