Terapia mowy

Nauka dziecka:

 • nawiązywania kontaktu wzrokowego (patrzenie na rozmówcę);
 • spostrzegania przedmiotów (fiksowania wzroku na przedmiocie);
 • reagowania na własne imię;
 • nauka rozumienia i wykonywania prostych poleceń (np.: weź- daj, włóż, wybierz, pokaż);
 • nauka wykonywania gestów adekwatnych do sytuacji (np.: „papa”, „cześć, przybij piątkę” itp.);
 • nauka własnej sprawczości dziecka (rozdz. 2 „Być sprawcą” z książki „Wiem, czego chcę„);
 • nauka świadomego dokonywania wyboru (rozdz. 3 „Wiem, czego chcę – nauka wybierania” z książki „Wiem, czego chcę„);
  • wybieranie jednego spośród dwóch elementów;
  • wskazywanie przez dziecko tego, co wybrało.
 • nauka wskazywania (np.: całą dłonią, palcem);
 • nauka świadomości stałości przedmiotu (odnajdywanie ukrytego przedmiotu, niezależnie od tego, gdzie jest i w jaki sposób został schowany);
 • nauka symboli, kolejność:
  • przedmioty,
  • fotografie kolorowe,
  • fotografie czarno – białe;
 • rozdz. 5 „Pomóc słowom zabrzmieć” z książki „Wiem, czego chcę
 • w późniejszym etapie nauki  – nauka zadawania pytań (rozdz. 4 „Pytania o świat” z książki „Wiem, czego chcę„);
 • w  późniejszym etapie nauki – nauka zabawy symbolicznej.Terapię mowy rozpoczyna się od wypracowywania z dzieckiem właściwych jego nawyków związanych z mówieniem, a więc systematycznych ćwiczeń doskonalących aparat mowy:

 • masaże twarzy:
  • masaż policzków, żuchwy, przełyku i warg;
  • usprawnianie języka, wędzidełka, podniebienia i dziąseł;
 • terapia karmienia (dziecko musi nauczyć się żucia, gryzienia, połykania pokarmu – czynności będących jakby preludium dla rozwoju mowy);
 • ćwiczenia prawidłowego oddechu, emisji głosu, ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych (wargi, język, podniebienie miękkie, twarde – dodatkowe informacje), nauka naśladowania ruchów warg, języka itd.
 • nauka świadomości własnego ciała (zabawy paluszkowe, zajęcia metodą Knill’a);
 • ćwiczenia fonacyjne (wyrażenia dźwiękonaśladowcze – naśladowanie różnorodnych odgłosów i czynności, następnie nazywanie osób, zwierząt, przedmiotów (zabawek), czynności. Rozpoczynamy od tego co jest bliskie i znane dziecku, od konkretnych przedmiotów, stopniowo przechodząc do ich ilustracji aż do utrwalenia właściwej nazwy.)
 • zabawy słowne (zestawy różnych obrazków, zdjęć, ilustrowanych książeczek, rymowanki itp.)

PAMIĘTAJ:

 • Najważniejsza jest komunikacja (odbieranie czytelnych komunikatów od dziecka (tj. uśmiech, płacz, ruchy ciała);
 • Gdy dane dziecko (nie w pełni sprawne) nabierze większej odrębności i świadomości własnej sprawczości zaczyna porozumiewać się.
 • Cały czas należy komentować zachowania dziecka, co robi , czyli dużo do niego mówimy.
 • Mówimy do dziecka prostym językiem, polecenia wypowiadamy krótkie i treściwe.
 • Opisujemy słowami to , co robimy i wspierajmy się symbolami, gestami.
 • O odpowiedniej pozycji dziecka podczas nauki (pozycja siedząca).
 • O cierpliwości i wytrwałości.