Metody pracy logopedycznej

Metody pracy logopedycznej

Logopeda jest dziś „terapeutą mowy”, a nie tylko „nauczycielem mówienia” czyli dobrego i szybkiego wywoływania u dziecka kolejnych dźwięków, potem słów itd. Nie każde dziecko z niemożnością mówienia nauczy posługiwania się mową dźwiękową, a nawet jeśli będzie to możliwe, to w wielu przypadkach upłynie długi czas zanim dziecko zacznie mówić.
Z tego też względu w swojej pracy logopedycznej posługuję się wieloma metodami pracy, które wykorzystuję w pełni lub też częściowo, w zależności od potrzeb i możliwości danej osoby. Wybierając daną metodę mam zawsze na uwadze osiągnięcie jak najlepszego efektu pracy logopedycznej oraz zrealizowanie celu, który sobie założyłam wraz z daną osobą na początku terapii.

Metody pracy logopedycznej – wykorzystywane w pełni lub adoptowane w niepełnym wymiarze:

Piktogramy

Podstawą pracy systemu Piktogramy były znaki kanadyjskiego programu PIC- system. Następnie zostały one przetłumaczone na język szwedzki przez logopedę Subhas Maharaj. Aktualnie są rozpowszechniane na całym świecie, jako szwedzki system komunikacji znakowo – obrazkowej. Czytaj dalej Piktogramy

Trening płynności mówienia

Terapia logopedyczna osób jąkających się jest tradycyjnie kojarzona z treningiem płynności mówienia. Polega on na zastosowaniu różnych metod, technik, ćwiczeń w celu ułatwienia mówienia. Są one mniej lub bardziej uporządkowane. Różnice między nimi są wyraźne lub minimalne. Nieraz pod różnymi nazwami kryją się te same metody. Innym razem pozornie nowa technika jest po prostu modyfikacją. Czytaj dalej Trening płynności mówienia

Terapia

Podejmuję się terapii logopedycznej:

Logopeda dr Kinga Turek (Myślenice)

DYPLOMY:

 • Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym na kierunku pedagogicznym – UJK w Kielcach (2015 – 2019)
 • Podyplomowe studia logopedyczne: neurologopedia – Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, wydział zamiejscowy w Myślenicach (2013 – 2014)
 • Podyplomowe studia na Wydziale Filologicznym na kierunku Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – UP w Krakowie (2011 – 2013)
 • Podyplomowe studia logopedyczne – AP w Krakowie (2005 – 2006)
 • Podyplomowe studia na Wydziale Pedagogiki Specjalnej na kierunku Oligofrenopedagogika – AP w Krakowie (2003 – 2004)
 • Fakultatywne studia logopedyczne – AP w Krakowie (2000 – 2002)
 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej – AP w Krakowie (1998 – 2002)

KURSY:

 • Biofeedback EEG II stopień – Kraków 2014
 • Biofeedback EEG I stopień – Kraków 2013
 • Zaburzenia ustno-motoryczne: terapia pozycji oralnej. Poziom II – Kraków 2013
 • Zaburzenia ustno-motoryczne: terapia pozycji oralnej. Poziom I – Katowice 2012
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – Kraków 2012
 • Integracja Odruchów twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej – Myślenice 2011
 • Diagnoza oraz wielospecjalistyczna opieka dzieci i osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – Kraków 2008
 • Certyfikat Zawodowy Logopedy – Kraków 2007
 • Agresja i autoagresja u osób z autyzmem i osób ze znacznym upośledzeniem umysłowym – Myślenice 2007
 • Diagnoza oraz wielospecjalistyczna opieka dzieci i osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – Kraków 2007
 • Afazja (diagnoza różnicowa i terapia mowy o podłożu neurologicznym u dzieci i dorosłych) – Kraków 2007
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn – Poziom Podstawowy – Kraków 2007
 • Programy aktywności: Świadomość ciała, Dotyk i Komunikacja – Knill’ów – Myślenice 2006
 • Metoda komunikacji symbolicznej Bliss’a – Warszawa 2005
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących – Kraków 2004

PRACA:

 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, wydział zamiejscowy w Myślenicach – nauczyciel akademicki (2014 – 2020)
 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Myślenicach – stanowisko pracy: logopeda (2004 – do chwili obecnej); stanowisko pracy: wicedyrektor d.s. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (2017 – do chwili obecnej)
 • Prywatny Gabinet Logopedyczny „Dialog” (2003 – do chwili obecnej)
 • Gabinet Logopedyczny „Dialog” – umowa z NFZ (2004 – 2008)
 • Gimnazjum nr 2 w Myślenicach (2010 – 2012) – zajęcia rewalidacyjne – logoterapia
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach (2009 – 2010) – stanowisko pracy: Logopeda
 • Placówka Opiekuńczo – Profilaktyczna dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach (2004) – stanowisko pracy: logopeda
 • Przedszkole Samorządowe w Krakowie (2002 – 2003) – stanowisko pracy: Nauczyciel + Logopeda

PUBLIKACJE:

Przeczytaj więcej

Gabinet Logopedyczny „DIALOG”
dr Kinga Turek

Władysława Orkana 9
32-400 Myślenice
tel. 518 818 311
e-mail: kinga@gabinet-logopedyczny.com